transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On axisymmetric and stationary solutions of the self-gravitating Vlasov system

Författare och institution:
Ellery Ames (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Håkan Andréasson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Classical and Quantum Gravity, 33 ( 15 ) s. no. 155008
ISSN:
0264-9381
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Axisymmetric and stationary solutions are constructed to the Einstein-Vlasov and Vlasov-Poisson systems. These solutions are constructed numerically, using finite element methods and a fixed-point iteration in which the total mass is fixed at each step. A variety of axisymmetric stationary solutions are exhibited, including solutions with toroidal, disk-like, spindle-like, and composite spatial density configurations, as are solutions with non-vanishing net angular momentum. In the case of toroidal solutions, we show for the first time, solutions of the Einstein-Vlasov system which contain ergoregions.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Astronomi, astrofysik och kosmologi
Nyckelord:
Einstein-Vlasov, Vlasov-Poisson, axisymmetric stationary solutions, ergoregion, relativistic stellar-systems, general-relativity, spindle singularities, models, galaxies, spacetimes, stability, existence, rotation, matter, Astronomy & Astrophysics, Physics
Postens nummer:
240158
Posten skapad:
2016-08-11 12:57
Posten ändrad:
2016-08-26 15:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007