transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exercise Influences upon Stress-Resilience and Resilient Health

Författare och institution:
Trevor Archer (Psykologiska institutionen); Danilo Garcia (Psykologiska institutionen & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Journal of Neuropsychology & Stress Management, 1 ( 1: 100101 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Regular physical exercise prevents tissue and cellular senescence with active individuals at lower risk for malignancies such as cancer of the colon and prostate, osteoporosis, depression and anxiety, diabetes and pre- diabetic individuals, and neurodegenerative disorders.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Nyckelord:
Resilience
Postens nummer:
240136
Posten skapad:
2016-08-10 17:40
Posten ändrad:
2016-08-10 17:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007