transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Digital Service Innovations based on "Open" Phenomena and Practices

Författare och institution:
Juho Lindman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); M. Rossi (-); V. K. Tuunainen (-)
Publicerad i:
2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences, s. 1276-1276
ISBN:
978-0-7695-5670-3
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Förlag:
Ieee Computer Soc
Förlagsort:
Los Alamitos
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Postens nummer:
240132
Posten skapad:
2016-08-10 16:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007