transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Tree Theme Method® (TTM), an occupational therapy intervention for treating depression and anxiety: Study protocol of a randomized controlled trial.

Författare och institution:
A Birgitta Gunnarsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Petra Wagman (-); Carita Håkansson (-); Katarina Hedin (-)
Publicerad i:
BMC Psychology, 3 ( 40 )
ISSN:
2050-7283
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
Nyckelord:
adults, affective disorders, art therapy, everyday activities, mental health, randomized control trial
Postens nummer:
240115
Posten skapad:
2016-08-10 14:50
Posten ändrad:
2016-08-19 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007