transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On Shalom Schwartz’ Theory of Basic Human Values: Some comments and suggestions

Författare och institution:
Bengt Brülde (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
CeCAR (Centre for Collective Action Research) workshop,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
240095
Posten skapad:
2016-08-10 12:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007