transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Person-centred care after acute coronary syndrome is effective in persons with lower socioeconomic position

Författare och institution:
Andreas Fors (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Hanna Gyllensten (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Inger Ekman (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
International Forum on Quality and Safety in Healthcare, 12-15 April 2016, Gothenburg, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Ytterligare information:
http://internationalforum.bmj.com/
Postens nummer:
240048
Posten skapad:
2016-08-09 14:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007