transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Variation within sets of examples

Författare och institution:
Angelika Kullberg (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Paper presented at the 13th International Congress on Mathematical Education, ICME. Hamburg, 24-31 July,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
240029
Posten skapad:
2016-08-09 11:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007