transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Representation and the unrepresentable: Ernst Jünger, Carl Schmitt and the limits of politics

Författare och institution:
Mårten Björk (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
The Contemporary Relevance of Carl Schmitt: Law, Politics, Theology, s. 120-133
ISBN:
978-113882293-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
Abingdon, Oxon
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Postens nummer:
240015
Posten skapad:
2016-08-09 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007