transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dual Effect of Rosuvastatin on Glucose Homeostasis Through Improved Insulin Sensitivity and Reduced Insulin Secretion

Författare och institution:
V. A. Salunkhe (-); I. G. Mollet (-); J. K. Ofori (-); H. A. Malm (-); J. L. Esguerra (-); Thomas Reinbothe (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); K. G. Stenkula (-); A. Wendt (-); L. Eliasson (-); J. Vikman (-)
Publicerad i:
EBioMedicine, Epub ahead of print
ISSN:
2352-3964 (Electronic) 2352-3964 (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Statins are beneficial in the treatment of cardiovascular disease (CVD), but these lipid-lowering drugs are associated with increased incidence of new on-set diabetes. The cellular mechanisms behind the development of diabetes by statins are elusive. Here we have treated mice on normal diet (ND) and high fat diet (HFD) with rosuvastatin. Under ND rosuvastatin lowered blood glucose through improved insulin sensitivity and increased glucose uptake in adipose tissue. In vitro rosuvastatin reduced insulin secretion and insulin content in islets. In the beta cell Ca2+ signaling was impaired and the density of granules at the plasma membrane was increased by rosuvastatin treatment. HFD mice developed insulin resistance and increased insulin secretion prior to administration of rosuvastatin. Treatment with rosuvastatin decreased the compensatory insulin secretion and increased glucose uptake. In conclusion, our data shows dual effects on glucose homeostasis by rosuvastatin where insulin sensitivity is improved, but beta cell function is impaired.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Farmakologi
Nyckelord:
Adipose tissue, Beta cell, Ca(2+) measurements, Glucose homeostasis, Glucose uptake, Insulin secretion, Islet, Muscle, Ogtt, Statin, Transmission electron microscopy
Postens nummer:
240014
Posten skapad:
2016-08-09 11:23
Posten ändrad:
2016-08-18 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007