transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Editorial and dedication to Roslin Brennan Kemmis

Författare och institution:
Christine Edwards-Groves (-); Anette Olin (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Gunilla Karlberg-Granlund (-)
Publicerad i:
Educational Action Research, 24 ( 3 ) s. 317-320
ISSN:
0965-0792
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
239996
Posten skapad:
2016-08-09 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007