transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Business of Gamification: A Critical Analysis. Routledge Advances in Management and Business Studies

Redaktör(er):
Mikolaj Dymek (-); Peter Zackariasson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London & New York
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
239995
Posten skapad:
2016-08-09 09:59
Posten ändrad:
2016-08-09 10:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007