transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Understanding Laughter

Författare och institution:
Jonathan Ginzburg (-); Ellen Breitholtz (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Robin Cooper (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Julian Hough (-); Ye Tian (-)
Publicerad i:
Proceedings of 20th Amsterdam Colloquium, 16-18 December 2015, ed. by Thomas Brochhagen, Floris Roelofsen and Nadine Theiler, s. 137-146
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Postens nummer:
239971
Posten skapad:
2016-08-08 18:06
Posten ändrad:
2016-08-19 15:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007