transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Afterword: spatialized social inequalities and urban collective action

Författare och institution:
Margit Mayer (-); Catharina Thörn (Institutionen för kulturvetenskaper); Håkan Thörn (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Publicerad i:
Urban Uprisings: Challenging Neoliberal Urbanism in Europe, s. 333-339
ISBN:
978-1--137-50492-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
Basingstoke
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
urban social movements, riots, neoliberalism, gentrification, urban restructuring
Postens nummer:
239967
Posten skapad:
2016-08-08 16:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007