transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Stockholm uprising in context: urban social movements and the rise and demise of the Swedish welfare state city

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Catharina Thörn (Institutionen för kulturvetenskaper); Håkan Thörn (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Publicerad i:
Margit Mayer, Catharina Thörn and Håkan Thörn (eds) Urban Uprisings: Challenging Neoliberal Urbanism in Europe, s. 149-173
ISBN:
978-1-137-50492-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
Basingstoke
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
urban social movements, Swedish welfare state, neoliberalism, gentrification, urban restructuring
Postens nummer:
239966
Posten skapad:
2016-08-08 16:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007