transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rethinking urban social movements, "riots" and uprisings: an introduction

Författare och institution:
Håkan Thörn (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD)); Margit Mayer (-); Catharina Thörn (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Margit Mayer, Catharina Thörn and Håkan Thörn (eds) UrbAN Uprisings: Challenging Neoliberal Urbanism in Europe, s. 3-55
ISBN:
978-1-137-50492-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
Basingstoke
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
urnam social movements, neoliberalism, riots, urban restructuring, gentrification
Postens nummer:
239964
Posten skapad:
2016-08-08 16:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007