transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Husabyar, Administration and Taxation in Medieval Sweden

Författare och institution:
Thomas Lindkvist (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Lisbeth Eilersgaard Christensen, Thorsten Lemm & Anne Perdersen (eds.) Husebyer - Status Quo, Open Questions and Perspectives. Papers from a workshop at the National Museum, Copenhagen 19-20 March 2014. Publications from the National Museum. Studies in Archaeology & History, 20:3, Jelling Series, s. 141-149
ISBN:
978-87-7602-333-1
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
University Press of Southern Denmark
Förlagsort:
Odense
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
239961
Posten skapad:
2016-08-08 15:44
Posten ändrad:
2016-09-27 15:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007