transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skolrankning som medial händelse

Författare och institution:
Caroline Runesdotter (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Eva Andersson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Martin Harling (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
G-B. Wärvik, C. Runesdotter, E. Forsberg, B. Hasselgren & F. Sahlström (red). Skola, lärare, samhälle. Vänbok till Sverker Lindblad, s. 209-224
ISBN:
978-91-86857-13-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborgs universitet, RIPS: Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, nr 9
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Skolrankning, medialisering, PISA, jämförelsestyrning
Postens nummer:
239959
Posten skapad:
2016-08-08 15:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007