transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skola, lärare, samhälle. Vänbok till Sverker Lindblad

Redaktör(er):
Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Caroline Runesdotter (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Eva Forsberg (-); Biörn Hasselgren (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Fritjof Sahlström (-)
ISBN:
978-91-86857-13-4
Antal sidor:
414
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Göteborgs universitet, RIPS: Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, nr 9
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Med denna vänbok vill vi hedra Sverker Lindblad, som övergått till att vara senior professor vid Göteborgs Universitet. I boken medverkar tidigare doktorander, forskare som genom åren funnits med i hans närhet som vänner och kollegor samt flera av dem som har arbetat med Sverker i två av hans senare större internationella forskningsprojekt, EGSIE respektive PROFKNOW. Bokens 22 kapitel är indelade i tre teman: Utbildning och samhälle, Läroplansteori respektive Läraryrket. Samtliga utgör områden inom vilka Sverker varit verksam. Avsikten är att genom vänboken ge en bild av några utvecklingslinjer inom pedagogisk forskning. Texterna knyter också på olika sätt an till författarnas samarbete med Sverker. gupea_2077_44282_2.pdf
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Utbildning och samhälle; Läroplansteori; läraryrket
Postens nummer:
239955
Posten skapad:
2016-08-08 15:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007