transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Distributed Manufacturing in the Shanzhai-Schumpeterian Innovation State

Författare och institution:
Johan Söderberg (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
The Decentralized and Networked Future of Value Creation 3D Printing and its Implications for Society, Industry, and Sustainable Development / Ferdinand, Jan-Peter, Petschow, Ulrich, Dickel, Sascha (Eds.) , s. 147-160
ISBN:
978-3-319-31686-4
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Cham
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
innovation, 3d skrivare
Postens nummer:
239925
Posten skapad:
2016-08-08 11:21
Posten ändrad:
2016-08-15 12:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007