transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Comming of Augmented Property: A Constructivist Lesson for the Critics of Intellectual Property

Författare och institution:
Johan Söderberg (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Digital Labour and Prosumer Capitalism / O'Neil, Mathieu, Frayssé, Olivier (Eds.) , s. 166-186
ISBN:
978-1-137-47390-5
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
Basingstoke
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Atoms are the new bits, according to the Californian trade press. What do we get when this slogan is sampled with the old rallying cry: "information wants to be free"? We propose that this new imaginary destabilises the predominant, bounded critique of intellectual property and opens the door for a critique of all kinds of private property.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
3d printing, augmented property
Postens nummer:
239922
Posten skapad:
2016-08-08 11:14
Posten ändrad:
2016-08-16 09:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007