transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från hemförlossning till institutionsförlossning

Författare och institution:
Ingela Lundgren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Reproduktiv hälsa - barnmorskans kompetensområde,
ISBN:
978-91-44-09005-4
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I ett historiskt perspektiv finns det inte mycket nedtecknat som beskriver förlossningar och vad som ägde rum i förlossningsrummet. Vilken vård erhöll den födande kvinnan och vilken roll hade barnmorskan är frågor som kommer att belysas i detta kapitel?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
239909
Posten skapad:
2016-08-08 09:59
Posten ändrad:
2016-08-08 17:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007