transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Professionellt förhållningssätt

Författare och institution:
Ingela Lundgren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Reproduktiv hälsa - barnmorskans kompetensområde , s. 19-25
ISBN:
978-91-44-09005-4
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
En viktig dimension i den professionella barnmorskans arbete är förhållningssättet. Kärnan I detta förhållningssätt är relationen, det personliga mötet som barnmorskan har med varje enskild kvinna och familj i behov av vård eller råd. Barnmorskans vårdande, hälsofrämjande och rådgivande verksamhet äger rum inom ramen för en relation. Denna relation är själva redskapet i den vårdande eller hälsofrämjande aktiviteten och utgör i sig basen för hälsa och välbefinnande. I detta kapitel beskrivs hur det I den professionella relationen finns dimensioner av både vårdande, stödjande och stärkande. Vidare introduceras några teoretiska perspektiv och begrepp som ger stöd i ett professionellt förhållningssätt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
239908
Posten skapad:
2016-08-08 09:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007