transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A strong commitment: conforming a school identity at one compulsory faith school in a disadvantaged area

Författare och institution:
Johannes Lunneblad (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Ylva Odenbring (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Anette Hellman (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Ethnography and Education, e-pub ahead of print
ISSN:
1745-7823
E-ISSN:
1745-7831
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
School identity, quasi-market, narratives, ethnography, multiculturalism
Postens nummer:
239906
Posten skapad:
2016-08-08 08:42
Posten ändrad:
2016-09-05 16:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007