transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prosody and Information Structure in Athenian and Cypriot Greek (Prosodia kai plirophoriaki domi stin Atheniaki kai kypriaki Ellinici)

Författare och institution:
Charalambos Themistocleous (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Athens
Förlagsort:
Athens
Publiceringsår:
2011
Språk:
grekiska
Datum för examination:
2011-06-30
Tidpunkt för examination:
12:00
Lokal:
Athens
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
prosody, information structure, Cypriot Greek, Standard Modern Greek
Postens nummer:
239902
Posten skapad:
2016-08-07 21:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007