transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Focus Effects on Syllable Duration in Cypriot Greek

Författare och institution:
Charalambos Themistocleous (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Experimental Linguistics 2008 (ExLing 2008), s. 241-244
ISBN:
978-960-466-020-9
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Förlag:
University of Athens
Förlagsort:
Athens
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Fonetik
Nyckelord:
syllable, duration, acoustics
Postens nummer:
239878
Posten skapad:
2016-08-07 19:52
Posten ändrad:
2016-08-07 21:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007