transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Current management of patients with severe acute peripartum cardiomyopathy: practical guidance from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology Study Group on peripartum cardiomyopathy

Författare och institution:
J. Bauersachs (-); M. Arrigo (-); D. Hilfiker-Kleiner (-); C. Veltmann (-); A. J. Coats (-); M. G. Crespo-Leiro (-); R. A. de Boer (-); P. van der Meer (-); C. Maack (-); F. Mouquet (-); M. C. Petrie (-); M. F. Piepoli (-); V. Regitz-Zagrosek (-); Maria Schaufelberger (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); P. Seferovic (-); L. Tavazzi (-); F. Ruschitzka (-); A. Mebazaa (-); K. Sliwa (-)
Publicerad i:
European journal of heart failure, Epub ahead of print
ISSN:
1879-0844 (Electronic) 1388-9842 (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
239847
Posten skapad:
2016-08-05 13:14
Posten ändrad:
2016-08-18 11:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007