transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Urban välfärd, effektiv energi

Redaktör(er):
Ylva Norén Bretzer (Förvaltningshögskolan)
ISBN:
978-91-89140-91-2
Antal sidor:
400
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Boréa Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Framtidens städer måste byggas hållbart enligt FNs hållbarhetsmål. EU ­har därför ­beslutat att vår energi­användning ska minskas med 20 procent till år 2020 och i Sverige förbereds för införande av högre ­krav än så. Vilka hinder och möjligheter finns i den energi­omställning som väntar den svenska bostads­sektorn? Hur ska vi klara en energieffektivisering av exempel­vis miljonprogramsområdena? Urban välfärd, effektiv energi beskriver ett medskapande projekt, ClueE, där forskare deltar i omställningen av bostads­områden i Alingsås, Göteborg och Kungälv. Resultaten visar att energi­effektivisering bör belysas ur olika perspektiv. Den teknik som krävs för att klara en energi­effektivisering finns redan. Men energi­omställning är en komplex process som är beroende av politika beslut, juridisk och ekonomisk kunskap och — inte minst — samverkan med de boende. Författare: Carolina Hiller, Eva-Lotta Kurkinen, David Langlet, Ylva Norén Bretzer, Joshua Prentice, Anders Sandoff, Marie Thynell.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Globaliseringsstudier
Nyckelord:
energieffektivisering, hållbar stadsbyggnad, multidisciplinär, omställning, energieffektiv renovering
Postens nummer:
239824
Posten skapad:
2016-08-05 10:54
Posten ändrad:
2016-08-08 09:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007