transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Excess Mortality among Persons with Type 2 Diabetes

Författare och institution:
Marcus Lind (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Hans Wedel (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Annika Rosengren (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
The New England journal of medicine, 374 ( 8 ) s. 788-9
ISSN:
1533-4406 (Electronic) 0028-4793 (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Diabetes Mellitus, Type 2/*mortality, Female, Humans, Male
Postens nummer:
239822
Posten skapad:
2016-08-05 10:52
Posten ändrad:
2016-08-18 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007