transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Högt BMI i medelåldern ökar risken för senare hjärtsvikt

Författare och institution:
Lena Björck (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Annika Rosengren (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Läkartidningen, 113
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Physicians often assume that patients have a negligible aversion to lifelong medication and that medication disutility is almost zero. While a large number of patients are willing to take a lifelong primary prevention therapy that allow them to live longer, there is a group with extreme medication disutility desiring 10 years or more in life expectancy in order to consider therapy. Also, the expected benefits of medication often exceed the real benefits. When initiating medication the patients should be actively involved in the decision-making process. An individualized approach could potentially increase the adherence to therapy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Ytterligare information:
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/09/Hogt-BMI-i-medelaldern-okar-risken-for-senare-hjartsvikt/
Postens nummer:
239821
Posten skapad:
2016-08-05 10:51
Posten ändrad:
2016-08-19 08:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007