transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Randomized trials of closure of persistent foramen ovale (PFO) vs medical therapy for patients with cryptogenic stroke - Effect of lost-to-follow-up and withdrawal of consent

Författare och institution:
Mikael Dellborg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Peter J Eriksson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
International journal of cardiology, 207 s. 308-9
ISSN:
1874-1754 (Electronic) 0167-5273 (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
239804
Posten skapad:
2016-08-05 10:19
Posten ändrad:
2016-08-16 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007