transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Biokinetics and radiobiological effects of low dose exposure from radiohalogens in rodents (joint oral presentation)

Författare och institution:
Johan Spetz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center); Britta Langen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center)
Publicerad i:
Joint Japan Sweden Radioecology Workshop, Gothenburg, Sweden, September 1-2,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Strålningsbiologi
Postens nummer:
239798
Posten skapad:
2016-08-04 22:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007