transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

miR-877-3p targets Smad7 and is associated with myofibroblast differentiation and bleomycin-induced lung fibrosis

Författare och institution:
C. Wang (-); S. Gu (-); H. H. Cao (-); Z. T. Li (-); Zou Xiang (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); K. B. Hu (-); X. D. Han (-)
Publicerad i:
Scientific Reports, 6 s. Article number: 30122
ISSN:
2045-2322
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Myofibroblast differentiation of lung resident mesenchymal stem cells (LR-MSC) plays an important role in idiopathic pulmonary fibrosis. By comparing the expression profiles of miRNAs before and after myofibroblast differentiation of LR-MSC, we identified miR-877-3p as a fibrosis-related miRNA. We found that miR-877-3p sequestration inhibited the myofibroblast differentiation of LR-MSC and attenuates bleomycin-induced lung fibrosis by targeting Smad7. Smad7, as an inhibitory smad in the TGF-beta 1 signaling pathway, was decreased in the myofibroblast differentiation of LR-MSC and up-regulation of Smad7 could inhibit the differentiation process. Our data implicates a potential application of miR-877-3p as a fibrosis suppressor for pulmonary fibrosis therapy and also as a fibrosis marker for predicting prognosis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
mesenchymal stem-cells, idiopathic pulmonary-fibrosis, tgf-beta, receptor, micrornas, therapy, Science & Technology - Other Topics
Postens nummer:
239782
Posten skapad:
2016-08-04 16:41
Posten ändrad:
2016-08-16 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007