transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Hermetic Order of the Golden Dawn and the George E.H. Slater Collection

Författare och institution:
Henrik Bogdan (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Octagon: The Quest for Wholeness. Volume 2. Edited by Hans Thomas Hakl, s. 91-111
ISBN:
978-3-935164-08-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
scientia nova Verlag Neue Wissenschaft
Förlagsort:
Gaggenau
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Västerländsk esoterism, ockultism, religionshistoria, religion, Golden Dawn
Postens nummer:
239757
Posten skapad:
2016-08-04 00:28
Posten ändrad:
2016-09-02 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007