transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Finns "invandrarkillen"? Om unga män, rasifiering och sexuella gränser

Författare och institution:
Nils Hammarén (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Häggström-Nordin, E. & Magnusson, C. (red.) Ungdomar, sexualitet och relationer (andra upplagan),
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
Nyckelord:
ungdom, sexualitet, kön, folkhälsa
Postens nummer:
239754
Posten skapad:
2016-08-03 23:40
Posten ändrad:
2016-08-03 23:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007