transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Childhood body mass index in adolescent-onset anorexia nervosa.

Författare och institution:
Staci A Berkowitz (-); Ashley A Witt (-); Christopher Gillberg (Gillbergcentrum); Maria Råstam (-); Elisabet Wentz (Gillbergcentrum); Michael R Lowe (-)
Publicerad i:
The International journal of eating disorders, Epub ahead of print
ISSN:
1098-108X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Although weight history is relevant in predicting eating disorder symptom severity, little is known about its role in the etiology of anorexia nervosa (AN). This study aimed to determine whether BMI or BMI trajectory differed between individuals who later developed adolescent-onset AN and a comparison group of HCs between school grades 1 through 6.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Nyckelord:
BMI; adolescence; adolescent; anorexia nervosa; body mass index; childhood; development; eating disorders; weight
Postens nummer:
239746
Posten skapad:
2016-08-03 15:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007