transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning linear relationships through independent use of the mathematics textbook

Författare och institution:
Florenda Gallos Cronberg (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Nordisk matematikkdidaktikk - Nordic Studies in Mathematics Education, 21 ( 2 ) s. 5-22
ISSN:
1104-2176
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
239742
Posten skapad:
2016-08-03 15:03
Posten ändrad:
2016-08-09 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007