transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introducing the EU Regional Policy and the European Social Fund: the Politics of Growth and Social Equality

Författare och institution:
Vanja Carlsson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
IPSA world congress of political science,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
239739
Posten skapad:
2016-08-03 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007