transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The fate of counter-narratives in fiction and in actual organizations

Författare och institution:
Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Frandsen, Sanne; Kuhn, Timothy & Wolff Lundholt, Marianne (eds) Counter-narratives and organization, s. 195-207
ISBN:
978-1138929456
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
narratives, organization studies, counter-narratives
Postens nummer:
239729
Posten skapad:
2016-08-02 14:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007