transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Performativity of social sciences as seen by an organization scholar

Författare och institution:
Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
European Management Journal, 34 ( 4 ) s. 315-318
ISSN:
0263-2373
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Current discussion of performativity focuses mostly on economics, and has prevalently a critical tone. Yet performativity, as understood by philosophers representing the ordinary language perspective, is, and will continue to be, a stable ingredient of social life. Additionally, such social sciences as management and organization studies are supposed to be performative. This text takes up the issue of non-performance, and discusses felicity conditions for social sciences.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
performativity
Postens nummer:
239726
Posten skapad:
2016-08-02 14:26
Posten ändrad:
2016-08-04 09:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007