transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Populist Actors as Communicators or Political Actors as Populist Communicators: Cross-National Findings and Perspectives

Författare och institution:
James Stanyer (-); Susana Salgado (-); Jesper Strömbäck (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Populist Political Communication in Europe, s. 353–364
ISBN:
9781138654792
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Populism, political communication, populist political communication, Europe, Strategic Political Communication
Postens nummer:
239719
Posten skapad:
2016-08-02 13:33
Posten ändrad:
2016-09-14 20:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007