transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sweden: No Longer a European Exception

Författare och institution:
Jesper Strömbäck (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Ann-Cathrine Jungar (-); Stefan Dahlberg (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Populist Political Communication in Europe , s. 68–81
ISBN:
9781138654792
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Populism, political communication, populist political communication, Sweden, Sweden Democrats
Postens nummer:
239718
Posten skapad:
2016-08-02 13:31
Posten ändrad:
2016-08-08 10:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007