transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Populist Political Communication: Toward a Model of Its Causes, Forms, and Effects

Författare och institution:
Carsten Reinemann (-); Toril Aalberg (-); Frank Esser (-); Jesper Strömbäck (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Claes H. de Vreese (-)
Publicerad i:
Populist Political Communication in Europe, s. 12–25
ISBN:
9781138654792
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Populism, political communication, populist political communication, Europe
Postens nummer:
239717
Posten skapad:
2016-08-02 13:22
Posten ändrad:
2016-08-08 10:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007