transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Attitudes of nurses towards family involvement in the care for patients with cardiovascular diseases.

Författare och institution:
Mla Luttik (-); E Goossens (-); S Ågren (-); T Jaarsma (-); J Mårtensson (-); D R Thompson (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); A Strömberg (-)
Publicerad i:
European journal of cardiovascular nursing : journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology, Epub ahead of print
ISSN:
1873-1953
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
There is increasing evidence supporting the relationship between family support and patient outcomes. Therefore, involving families in the care of cardiovascular patients is expected to be beneficial for patients. The quality of the encounter with families highly depends on the attitudes of nurses towards the importance of families in patient care.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
239695
Posten skapad:
2016-08-01 22:06
Posten ändrad:
2016-08-16 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007