transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Practical challenges regarding in-hospital telemetry monitoring require the development of European practice standards.

Författare och institution:
Nina Fålun (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Donna Fitzsimons (-); Paulus Kirchhof (-); Eva Swahn (-); Marco Tubaro (-); Tone M Norekvål (-)
Publicerad i:
European heart journal. Acute cardiovascular care, Epub ahead of print
ISSN:
2048-8734
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Annan hälsovetenskap
Postens nummer:
239694
Posten skapad:
2016-08-01 22:04
Posten ändrad:
2016-08-16 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007