transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Insignificant Errors of Great Importance: Some Notes on the Editing of Ancient and Medieval Latin Texts on Logic

Författare och institution:
Christina Thomsen Thörnqvist (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
The Arts of Editing Medieval Greek and Latin: A Casebook / edited by Elisabet Göransson ... [et al.], s. 368–385
ISBN:
978-0-88844-203-1
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Pontifical Institute of Mediaeval Studies
Förlagsort:
Toronto
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Klassisk grekiska
Nyckelord:
textkritik, editionsteknik, klassisk filologi, stemma, Aristoteles, skolastik, logik, syllogistik, filosofihistoria
Postens nummer:
239668
Posten skapad:
2016-08-01 09:48
Posten ändrad:
2016-09-02 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007