transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Responsive teaching, informal learning and cultural tools in year nine ensemble practice: a lost opportunity.

Författare och institution:
Cecilia Wallerstedt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Instructional Science, 44 ( 4 )
ISSN:
0020-4277
E-ISSN:
1573-1952
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Musikpedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Nyckelord:
Teaching; Ensemble practice; Informal learning; Responsive teaching; Sociocultural theory; Music learning
Postens nummer:
239664
Posten skapad:
2016-07-30 20:09
Posten ändrad:
2016-09-05 16:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007