transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Microwave Technology in Medical Diagnostics and Treatment

Författare och institution:
Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik, Chalmers); Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik, Chalmers); Pegah Takook (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik, Chalmers); Ning Yuan (Institutionen för signaler och system, Chalmers); Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling, Chalmers); J. E. Karlsson (-); Xuezhi Zeng (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik, Chalmers); Mikael Elam (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); H. Zirath (-); Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik, Chalmers)
Publicerad i:
2015 Ieee Mtt-S International Microwave Workshop Series on Rf and Wireless Technologies for Biomedical and Healthcare Applications, s. 133-134
ISBN:
978-1-4799-8543-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Ieee
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
There is a great need for novel diagnostics and treatment tools in today's healthcare. In this paper we describe our development and progress in novel microwave based diagnostics and treatment applications. The target applications are stroke diagnostics, breast cancer detection and microwave hyperthermia.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi
Nyckelord:
Microwave, stroke diagnostics, microwave tomography, hyperthermia, system
Postens nummer:
239657
Posten skapad:
2016-07-29 11:24
Posten ändrad:
2016-08-19 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007