transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clusters of eigenvalues for the magnetic Laplacian with Robin condition

Författare och institution:
Magnus Goffeng (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); A. Kachmar (-); M. P. Sundqvist (-)
Publicerad i:
Journal of Mathematical Physics, 57 ( 6 )
ISSN:
0022-2488
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We study the Schrodinger operator with a constant magnetic field in the exterior of a compact domain in Euclidean space. Functions in the domain of the operator are subject to a boundary condition of the third type (a magnetic Robin condition). In addition to the Landau levels, we obtain that the spectrum of this operator consists of clusters of eigenvalues around the Landau levels and that they do accumulate to the Landau levels from below. We give a precise asymptotic formula for the rate of accumulation of eigenvalues in these clusters, which is independent of the boundary condition. Published by AIP Publishing.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
schrodinger-operators, spectral asymptotics, edge states, Physics
Postens nummer:
239639
Posten skapad:
2016-07-28 16:20
Posten ändrad:
2016-08-15 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007