transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Destined to develop NAFLD? The predictors of fatty liver from birth to adulthood.

Författare och institution:
Luca Valenti (-); Stefano Romeo (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Journal of hepatology, Epub ahead of print
ISSN:
1600-0641
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
239614
Posten skapad:
2016-07-28 12:59
Posten ändrad:
2016-08-16 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007