transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reply.

Författare och institution:
Stefano Romeo (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Alessio Aghemo (-); Thomas Berg (-); Felix Stickel (-); Luca Valenti (-)
Publicerad i:
Hepatology (Baltimore, Md.), 63 ( 3 ) s. 1052-3
ISSN:
1527-3350
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
Fatty Liver, genetics, Female, Hepatitis C, Chronic, complications, Humans, Male, Membrane Proteins, genetics
Postens nummer:
239608
Posten skapad:
2016-07-28 11:41
Posten ändrad:
2016-08-18 08:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007